สำรวจห้องน้ำ สถานีดอนเมือง รถไฟฟ้าสายสีแดง

เราเข้าไปสำรวจห้องน้ำ 1 จุด การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ห้องน้ำมีลักษณะเป็นแบบแยกออกมาจากห้องน้ำชาย/หญิง(ดี)  1. โถส้วม/ความสูง มีความสูงเพียง 37cm ประมาณขนาดความสูงโถส้วมเด็ก (มาตรฐาน 40-45cm)
2. ประตู หนัก ไม่ระบบช่วยผ่อนแรงในการเปิด/ปิด
3. ราวจับข้างโถส้วมฝั่งขวามือ เป็นแบบพับซ้าย/ขวา ราวจับชนิดนี้การใช้งานแรกๆ จะไม่มีปัญหา แต่ไม่นานจะไม่มั่นคง และพบว่าการยกขึ้น/ลง ดีและสะดวกมากกว่า
4. ขนาดห้องน้ำ สี่เหลี่ยมผืนผ้า รู้สึกด้านแคบจะแคบไป
5. การใช้คำ หน้าห้องน้ำเขียนว่า ‘คนพิการ Disabled’ เป็นคำที่แสดงถึงความรู้สึกด้านลบ เหลือเพียงโลโถ้ถือว่าเพียงพอครับ

ภาพ หน้าห้องน้ำ

ภาพ โถส้วม

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]