สำรวจ/ลิฟท์/สามย่านมิตรทาวน์

27 พฤจิกายน 2563
สำรวจพบว่าลิฟท์ก็เป็นลิฟท์ที่ไม่ถูกต้องตามกฏระทรวงว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครับ
แปลกใจว่าที่สร้างมานี่ คงไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐดูแลเลย ผมลองใส่ปุ่มให้ เพื่อเป็นไอเดียของ ปุ่มกดที่ดีที่สุดคือต้องเป็นแนวระนาบแนวนอนครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]