สาวอังกฤษหัวใจไทยที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคนพิการใน กทม (BBC News ไทย)

ภารกิจพาน้องฟ้า สาวอังกฤษหัวใจไทยและ BBC News Thai ทัวร์ดูสภาพบ้านเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสื่อสาร ส่งต่อความเป็นจริงสู่สาธารณะครับ

คลิ๊ป: https://youtu.be/hCybPoi90uE

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]