สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A) ร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางราง หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงระบบรางอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

[ภาพหมู่ถ่ายร่วมกันหลังจากจบการประชุม]
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A), Accessibility Is Freedom ร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางราง ร่วมหารือกันเป็นครั้งแรกครับ ได้พบปะ พูดคุย รู้จักกัน และเราได้รายงานปัญหาในภาพรวมของการเข้าถึงระบบราง ณ ปัจจุบัน

ท่านอธิบดีกรมราง นายสราวุธ ทรงศิวิไล, ท่านรองอธิบดี สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์และคณะน่ารักมากๆ ครับ
ทุกคนตั้งใจพูดคุย ดูข้อมูลแบบเจาะลึกและยินดีร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบรางมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายและใช้ได้จริงอย่างสมบูรณ์ครับ

ภาคีคนพิการร่วมทำงานกับภาครัฐมาตลอดเวลาครับ และคณะทำงานของกรมรางปัจจุบันก็คือทีมของจาก สนข เดิมทำทีมโดยคุณลี่
เราร่วมลุยกันทำงาน ลงพื้นที่ พูดคุยกันตลอดเวลา ซึ่งนี่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ที่ได้วางรากฐานเอาไว้ ท่านกรุณาเรามาก และที่ผ่านมาเรารบกวนท่านมากๆ ครับ

เป็นที่น่ายินดีและเป็นภาพที่สวยงามที่ภาคประชาชนและรัฐฯ จับมือร่วมกันแก้ไขปัญหา ผมเชื่อว่าอีกไม่นานระบบรางจะมี UD ที่สมบูรณ์อย่างแน่นอน นี่จะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมือง ทั้งตัวเรา ครอบครัวเรา พี่น้องเรา และทุกๆ คนครับ

ผมเชียร์สุดใจครับ

[ท่านอธิบดี พี่เกตุและซาบะกำลังยกมือไหว้กัน]

[ท่านอธิบดีกำลังดูข้อมูลนำเสนอบนจอทีวีอย่างสนใจ]

[คนลี่และทีม สุดยอดครับ]

[คุณสุนทร สุขชา ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และกรมรางตั้งใจฟังและให้ความคิดเห็นอย่างสนใจ]

[ท่านอธิบดีและท่านรองฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะมากๆ ครับ อย่างนี้ต้องขอเจอบ่อยๆ แฮ่]

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]