บรรยายพิเศษ ‘สถานการณ์การเข้าถึงของประเทศไทยกับผลกระทบต่อการพัฒนาการและคุณภาพชีวิตประชาชน’ ให้กับพรรคก้าวไกล

 

ภาพ ถ่ายร่วมกัน ก้าวไกลและภาคีประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเมือง

2 เมษายน 2564

“การพัฒนาเมืองจะประสบความสำเร็จได้ ทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วม, การพัฒนาการและคุณภาพชีวิตประชาชนจะดีแค่ไหนเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการของเมืองนี่เอง”

ในฐานะผู้แทน ‘ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน’ ประกอบไปด้วยเพื่อน พื่ น้อง ภาคีคนพิการและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการผลักดัน มีโอกาสได้ไปนำเสนอข้อมูลให้กับพรรคก้าวไกล เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

แท้จริงแล้วสิ่งต่างๆ รอบตัวเองทุกคนเห็น ได้ยิน รับรู้ สัมผัสได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้ว หน้าที่ของพวกเราคือช่วยให้เข้าใจและสัมผัสได้ลึกซึ้ง ถูกต้องมากขึ้น การนำเสนอ พูดคุย หารือตลอดกว่า 2 ชั่วโมงด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ข้อมูลต่างๆ เกิดจากการทำงานอย่างเข้มข้นตลอดหลายสิบปี

ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เราได้ส่งเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนถึงกลุ่มคนภาคการเมืองระดับชาติโดยตรง และเราจะเดินหน้าส่งต่อความรู้เช่นนี้ให้กับทุกคนเมื่อมีโอกาสครับ

ภาพ ผังการพัฒนาการและช่วงวัยของมนุษย์ ต้องการการเข้าถึง สิ่งต่างๆ

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]