ลงพื้นที่โครงการพัฒนาเมือง บางกะปิ เฟช 1

ภาพ ทีมสำรวจถ่ายภาพร่วมกัน

13 มกราคม 2565

ผู้แทนภาคีคนพิการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมติดตามแผน ลงสำรวจพื้นที่ เขตบางกะปิ โครงการ 1, นำโดยนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

สภาพถนนและทางเท้าเขตบางกะปิ ตั้งแต่หน้าสำนักงานเขต ตามแนวถนนลาดพร้าว ถึงห้างตะวันนา พื้นที่โซนนั้น “ท้าทายมาก”
หากโครงการนี้ทำผ่านไปได้ด้วยดี เราทำที่ไหนก็ได้ครับ
ผมให้ข้อมูลหลายๆ ครั้งกับท่านรอง ผู้ว่า และทีมบริหารโครงการว่า: ขอให้ใช้แนวนโยบายเดียวกับโครงการพัฒนาเมือง/พระราม1 ที่จัดระเบียบตั้งแต่พื้นด้านล่าง มีหลายๆ โครงการที่สามารถจับมา ปรับปรุงอีกนิดหน่อย – ใช้ได้เลยไม่ต้องมาเหนื่อยเริ่มต้นทำใหม่ เช่น ป้ายรถเมล์ (จัดประกวดโดย สจส – ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ) และขอให้มีมาตรฐานที่ดี เหมือนกันในทุกๆ โครงการ

โครงการนี้ใช้แนวคิด ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน, ผู้ประกอบการโดยรอบ, ภาควิชาการ, หน่วยงานรัฐ
ประกอบด้วย ภาคีคนพิการ(T4A, FD, Accessibility Is Freedom), สำนักการโยธา, สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง, สำนักการจราจรและขนส่ง(สจส), สำนักการระบายน้ำ, สำนักสิ่งแวดล้อม, สำนักงานเขตบางกะปิ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส), การไฟฟ้านครหลวง, ผู้ประกอบการในพื้นที่(เดอะมอลล์+แมคโคร+เทสโก้โลตัส+ตะวันนา+น้อมจิตต์)
ทุกคนร่วมแรงร่วมกันช่วยเหลือคนละไม้คนละมือ

ตามข้อมูลกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการ เฟซ 1 คือ 540 วัน เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค. 64 ตามแผนจะแล้วเสร็จ เดือน มี.ค. 2566 ช่วยกันติดตามอย่างใกล้ชิดครับ

อ้างอิง: https://www.facebook.com/prbangkok/posts/4221859401246982

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]