ร่างรัฐธรรมนูญ คนไทยทุกคนต้องอ่านให้เข้าใจด้วยตัวเอง อย่าฟังแค่ ‘เขาเล่าว่า..’

รัฐธรรมนูญ คือ กฏหมายสูงสุด
ที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง

จะมีการลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญ อีกไม่นาน
ไปลงมติ จำเป็นต้องอ่านให้เข้าใจ

สำคัญที่สุด คือ ต้องไปเอาข้อมูลจากต้นทาง
สามารถ download ได้จากเวปของคณะกรรมการ่างรัฐธรรมนูญ
ที่นี่ http://goo.gl/ZGhaQ6 ครับ

รัฐธรรมนูญ การแก้ไขนั้น ไม่ง่าย
เว้นแต่จะมีวาระพิเศษ (อ. ตั๋นกล่าวไว้)

เรื่องๆ นี้ มีผลกับคนไทยทุกคน
ไม่ใช่แค่ฟัง “เขาเล่าว่า…”

อย่าลืมอ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และไปเป็น 1 เสียงลงมติ
ขอบคุณ อ. ตั๋นที่ช่วยปลุกให้ตื่น ครับ!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]