Home / งานระดับนโยบาย / ร่วมให้ข้อมูลการเข้าถึงของประเทศไทยกับ UN ESCAP

ร่วมให้ข้อมูลการเข้าถึงของประเทศไทยกับ UN ESCAP

เราได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่า UN ESCAP มีเลขาธิการราชฑูตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ‘ความพิการและการเข้าถึง’ แวะมาประเทศไทย
เป็นหน้าที่ของเรา ที่จำเป็นต้องไปร่วมให้ข้อมูลที่เราทำงานกันมาอย่างหนัก

ต้องบอกว่า โอกาสที่จะได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในระดับสูงแบบนี้ไม่ง่าย
ต้องขอบคุณพลังของเครือข่ายฯ ที่เราร่วมทำงานกันมาตลอด
ไม่ว่าเราจะไปพูดที่ไหน สิ่งที่เราพูดคือข้อมูลสะท้อนที่เป็นจริง

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ