ภาคีคนพิการร่วมสำรวจ ปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตเรลลิ้ง

ภาพ คณะกำลังสำรวจ guiding block

18 มกราคม 2565

ผู้แทนภาษีคนพิการ, กรมรางและผู้แทน CP ซึ่งเป็นบริษัทที่จะมาให้บริการ ดูแลระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ใหม่ ร่วมลงสำรวจพื้นที่เพื่อหารือการปรับปรุงสถานี เพื่อให้ประชาชน “ทุกคน” เข้าถึงระบบอย่างสมบูรณ์ที่สุด

ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐฯ และภาคเอกชน ทุกคนร่วมมือกันทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คือภาพที่สวยงามคือคำตอบ
ขอบคุณ CP และที่เห็นความสำคัญในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างเท่าเทียมครับ

ขอบคุณภาพจากทีมกรมรางและทีม CP ครับ

ภาพ คณะกำลังสำรวจทางข้ามฝากสถานี

 

ภาพ กำลังสำรวจป้ายหยุดรถใต้สถานี

 

ภาพ กำลังสำรวจ guiding block หน้าลิฟท์ ชั้นจำหน่ายตั๋ว

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]