ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อทุกคน ครั้งที่ 1/2559

access-committee

15 พย. 59

ปฏิบัติงานในฐานะหนึ่งในผู้แทนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและร่วมทีมผู้แทนคณะทำงานขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ณ กระทรวงคมนาคม
โดยมี โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้แทนคนพิการจากองค์กรส่วนต่างๆ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ เนื้อหาเป็นการแนะนำ, ติดตาม สอบถาม เรื่องและงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศการประชุมดีมาก ผู้แทนจาก สนข (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) เองก็ร่วมผลักดันเต็มที่ ท่านประธานน่ารักมากๆ ครับ ท่านกล่าวไว้ชัดเจน “เราขยับเข้าหากันและทำงานร่วมกัน…”

Accessibility Is Freedom ในฐานะที่ติดตามงานสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะการคมนาคมระบบราง มากว่า 2 ปีแล้ว
ที่ผ่านมาได้มีโอกาสร่วมทำงานกับภาครัฐ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆ

ปัญหาการจัดและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อให้เจ้าของปัญหาได้ร่วมทำงานทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย เพราะจะไม่มีใครรับรู้ถึงปัญหาได้แท้จริง นอกจากคนที่เดือดร้อนนั่นเอง

หน้าที่ของเรา คือ ร่วมติดตามและตรวจสอบ และให้คำแนะนำ เราหวังที่จะเห็นการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและใช้ได้จริง เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและเพิ่งพาตนเองได้ในที่สุดครับ

Credit ภาพจากกระทรวงคมนาคม, ขอแปะ logo เพื่อแสดงแหล่งเผยแพร่นะครับ
อ้างอิง : https://www.facebook.com/sod.mot/posts/1519411348074952

access-committee-7
[นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการ]
access-committee-5

access-committee-6

access-committee-8

access-committee-2

access-committee-0355
[ขอลงภาพนี้ไว้เป็น credit ช่างภาพสุภาพสตรี กระทรวงคมนาคม แต่งตัวน่ารักมากๆ ครับ]
access-committee-0366
[คุณวิจิตต์ นิมิตวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ สนข ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมหลังประชุม ขอบพระคุณครับ]
access-committee-19

access-committee-0364
[5 จุดพื้นที่ต้นแบบ]

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]