ร่วมงานวันคนพิการสากล ปี 2561


เราไปร่วมงานวันคนพิการสากล จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับหลายๆ องค์กรคนพิการ เพื่อน พี่ น้อง
ได้มีโอกาศพบพูดคุยกับท่านพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการฯ
และท่านปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ
ปีหน้าเมื่อถึงโอกาสที่สมควรจะไปขอเรียนพบท่านอีกครั้งครับ

ถึง ณ ปีนี้ คนพิการในประเทศไทยยังไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะสิทธิพื้นฐานในการเดินทาง
อีกทั้งยังโดนสังคมเบียดเบียนสิทธิที่มีอยู่น้อยนิดอีกด้วย

“งานคนพิการจะไม่มีความหมายเลย ถ้าบนเวทีไม่มีคนพิการขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์”

ฝากด้วยครับ

[ท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านปลัด ทั้งสองท่านน่ารักมากครับ]

[พี่เกต เราได้เจอกันที่ไหน สนุกแน่นอนครับ]
[คุณเจ นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เจอกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ่อยๆ เมื่อต้องประชุมระดับสมาคม / กระทรวง ครับ]
[อ. ต้นและภรรยา จากพัทยา]

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]