รายการเงินเข้า-ออก สมทบทุนช่วยเหลือน้องนก เมษา63

เรียนทุกท่านครับ

ยอดเงินบริจาคช่วยน้องนก ผมได้รับมา #เพียงพอ แล้วครับ

กราบขอบพระคุณสำหรับทุกๆ ท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญ สำหรับการโอนเพื่อช่วยเหลือน้องนก หยุดได้แล้วครับ
รายการเงินเข้า ออก ดูได้ตามนี้ครับ https://www.accessibilityisfreedom.org/รายการเงินเข้า-ออก-สมทบทุนช่วยเหลือน้องนก-เมษา63/

แต่หากสมาชิกท่านใด อยาก ‘#ร่วมเป็นหนึ่งพลังเปลี่ยนแปลงสังคมไทย‘ สนับสนุนงานของ Accessibility Is Freedom เรารับตลอดเวลา
สามารถดูรายการเงินเข้า ออก ได้ตามนี้ครับ https://www.accessibilityisfreedom.org/รายละเอียดการเงินและบัญชี/

ขอบคุณครับ

ตรวจสอบข้อมูลได้ตามวันที่นะครับ ขาดตก ตรงไหน แจ้งผมได้ที่เพจครับ

ID Date Desc Amount
1 04/05/2020 12:00 AM ซาบะจ่าย ค่า รพ รักษา -1,500.00
2 04/05/2020 12:00 AM ซาบะ / เดินทาง 100.00
3 04/05/2020 01:50 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:IBA17014 99.99
4 04/05/2020 01:55 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:IBA34014 9.00
5 04/05/2020 02:27 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:IBA23014 99.99
6 04/05/2020 04:26 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:KMP26510 99.99
7 04/05/2020 04:45 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:KMP24173 59.00
8 04/05/2020 10:08 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:IBA07022 199.00
9 04/05/2020 11:35 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:KMP21336 9.00
10 04/05/2020 11:36 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:KMP21091 9.00
11 04/06/2020 05:55 AM สมาชิกร่วมทำบุญ:IBA43014 9.99
12 04/06/2020 11:39 AM สมาชิกร่วมทำบุญ:KMP25032 89.00
13 04/06/2020 11:52 AM สมาชิกร่วมทำบุญ:KMP21019 199.00
14 04/06/2020 12:16 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:KMP24025 100.00
15 04/06/2020 03:31 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:IBA37006 599.00
16 04/06/2020 05:20 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:IBA01014 99.00
17 04/07/2020 08:16 PM สมาชิกร่วมทำบุญ:IBA11006 100.00
0 ยอดเงิน 380.96

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]