รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับที่ 20 รวม 279 มาตรา

เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยทุกคนต้องอ่าน ต้องดู ละเลยไม่ได้ครับ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.​ 2560 แล้ว นะครับ
โหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]