ระหว่างการเดินทาง ตกใจ! เจอเพื่อนชาวญี่ปุ่น

“ญี่ปุ่น เป็นชาติที่น่าทึ่ง น่าเรียนรู้ และน่าศึกษามาก” เป็นคำที่ผมพูดเสมอๆ เมื่อมีโอกาส
นั่นเป็นเหตุทำให้ผมต้องเดินทางไปญี่ปุ่น 2 ครั้งแล้ว

สภาพสังคม วัฒนธรรม ผู้คน แตกต่างกับเราอย่างมาก
ญี่ปุ่นวันนี้คือประเทศไทยอีก หลายสิบปีข้างหน้า
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เพราะ ‘ทุกคนในสังคม’ นั่นเอง

ผมมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นเยอะครับ หนึ่งในนั้นคือเพื่อนๆ จากองค์กร DPI Japan
เป็นหนึ่งในองค์กรที่คอยช่วยเหลือประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยมาช้านาน
เมื่อวานกำลังเดินทางไปทำภาระกิจลับ ต๊กใจ เจอกันระหว่างทางเดิน ต้องเซลฟี่กันหน่อยสิ

รอหน่อยนะ เราจะไปญี่ปุ่นอีกแน่นอน เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับ!!!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]