รถเมล์สาย 8 ชาน(ไม่)ต่ำ

ภาพ ประตูทางขึ้นรถเมล์ มองจากนอกรถ เห็นทางลาด 2 ตอน

รถเมล์สาย 8 ใหม่ ตามโครงการปฏิรูปรถเมล์ของรัฐบาล เห็นน้องๆ ไปทดสอบ เลยขอภาพมาดู พบข้อที่มีความกังวลดังนี้ครับ
1. เป็นแบบกึ่งชานต่ำ (semi low floor)
กล่าวคือ การขึ้นรถเมล์จะมี 2 ระดับ ตามภาพ (1) และ (2) / ถ้าเป็นชานต่ำ ระดับที่ (2) จะไม่มี

2. พื้นทางลาดทั้ง 2 ช่วงพื้นผิวเป็นเหล็ก / ลื่นแน่นอน

ตั้งแต่มีการปฏิรูปรถเมล์ ภาคีคนพิการร่วมผลักดันกับ #ขสมก จนได้แบบชานต่ำและกำหนดไว้ใน TOR จนได้ชุดแรก NGV 489 คัน ซึ่งแน่นอนเป็นชานต่ำ, และต่อมา รัฐบาล/กระทรวงคมนาคม/กรมการขนส่งทางบก เริ่มปฏิรูปรถเมล์ต่อเนื่อง เห็นมีรถไฟฟ้า และจากที่ได้ทดสอบเป็นชานต่ำ

สิ่งที่เห็นแสดงว่า #กระทรวงคมนาคม ไม่ได้นำข้อกำหนดจาก รถเมล์NGV ไปใช้เป็นมาตรฐาน “ซึ่งน่ากังวลมาก”
เพิ่มอีก 1 ขั้นคนอื่นๆ คงไม่เดือดร้อนอะไร เป็นบันไดก็ใช้กันมาเป็นร้อยปี แต่สำหรับกลุ่มคนที่ใช้รถเข็น พอมีเพิ่มอีก 1 ขั้นคือเพิ่มความยุ่งยาก อันตราย ความเสี่ยง เพิ่มขึ้นอีกแน่ๆ
น่ากังวลโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ใช้รถเข็นไฟฟ้า มีความแข็งแรงน้อยครับ

จะไปทดสอบเร็วที่สุด, ขอบคุณภาพจากภาคีฯ ครับ

ภาพ ประตูทางขึ้นรถเมล์ มองจากในรถ เห็นทางลาด 2 ตอน

 

ภาพ ประตูทางขึ้นรถเมล์ มองจากนอกรถ เห็นเป็นบันได 2 ขั้น

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]