รถตู้รุ่นใหม่ เข้าถึงได้ ‘ทุกคน’ รึเปล่า?

ถ่ายภาพเมื่อเดือนกันยายน 2562 เข้าใจว่าช่วงนั้นเริ่มมีวิ่งแล้วบางส่วน จากที่เห็นกายภาพภายนอก ไม่ได้ต่างกับรถตู้ที่วิ่งอยู่ทั่วไป
ผมไม่เห็นมี Wheelchair Logo ไม่มีวี่แววว่าจะมีระบบ hydrolic หรือตัวถังเป็นแบบชานต่ำ เหมือนกับรถเมล์รุ่นใหม่ที่วิ่งอยู่ปัจจุบัน

กราบเรียนถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ท่านนายกรัฐมนตรี

ประเทศไทยเรามีกฏหมายว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานมาเป็นสิบกว่าปีแล้ว รวมถึงบนระบบขนส่งสาธารณะก็เช่นกัน
และปัจจุบันนโยบายรัฐบาลก็กำหนดเรื่อง Universal Design (UD) การออกแบบเพื่อคนทุกคน อย่างชัดเจน
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเหล่านี้ สร้างมา ‘เพื่อทุกคน’ และทุกๆ คนจะต้องได้ใช้ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

การเดินทางอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่เมือง คือหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมโอกาส
ให้คนทุกคนสามารถที่พัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับ

กราบฝากท่านด้วยครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]