ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม ส่งสัญญาณการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกของการคมนาคมมีปัญหา พร้อมขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

1 ตุลาคม 2558

ตัวแทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All)
ได้เข้ายื่นหนังสือท่านรัฐมตรี คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เพื่อส่งสัญญาณความกังวลในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบการขนส่ง
พร้อมทั้งรายงานผลการสำรวจ ณ ปัจจุบัน
ที่เราพบว่า การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นยังมีปัญหาอยู่มาก
และขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

ท่าน อาคม กล่าวว่า…

“สิ่งต่างๆ พวกนี้ทำเพื่อทุกคน เพราะไม่ช้าไม่นาน ทุกคนก็ต้องเป็นผู้สูงอายุ และอีกทั้งยังมีโอกาสเป็นคนพิการกันได้เสมอ…”

ตลอดเวลาที่พวกเราได้พูดคุยกับท่าน ท่านน่ารักมากๆ ครับ
พวกเราได้รับทราบอย่างชัดเจนว่า ท่านมีความเข้าใจถึงปัญหาอย่างชัดเจน
และท่านยินดีและตอบรับอย่างแข็งขันในทุกๆ ข้อเสนอ

เราเชื่อมั่นว่า เราจะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เพื่อให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคน และที่สำคัญใช้ได้อย่างแท้จริง …
About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]