มีรถเข็น 25 คันให้สำหรับคนที่เดือดร้อน


โดยความร่วมมือระหว่างสโมสรไลออนส์ กรุงเทพบัวหลวง จส 100 และ Accessibility Is Freedom
ประกาศ มีรถเข็น 25 คัน เข้าไปป้อนข้อมูลได้ที่ (จบโครงการแล้ว)

คณะกรรมการจะพิจารณา ตามข้อมูลที่ป้อนข้อมูลครบถ้วน มีความจำเป็น
รับมอบวันที่ 5 มิ.ย. ที่สวนโมก ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]