ภาระกิจ ร่วมเป็นหนึ่งเสียงประชุมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายฯ

meetingapht2-20161123122028
โดยสมาคมคนพิการ
แห่งประเทศไทย
และผู้แทนภาคีเครือข่ายคนพิการทุกภาคส่วน

การหารือครั้งนี้ เป็นครั้งที่  2 แล้ว (ครั้งแรกผมไม่ได้ส่งข่าว)
หลักๆ คือหารือเรื่องการแก้ไข พรบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การจ้างงาน และเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ขอบคุณสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
ที่กระโดดมาเป็นผู้เชื่อมโยง สิ่งเหล่านี้จำเป็นและมีประโยชน์มากๆ ครับ
และที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ อาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
และผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกๆ ท่านครับ

meetingapht2-20161123122107

meetingapht2-20161123122415

meetingapht2-20161123120007

meetingapht2-20161123095052

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]