ภารกิจร่วมเสนอความคิดเห็น ประชุมเสนอแนะแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก 2563

เราไปร่วมเสนอความคิดเห็นตามที่ได้รับเชิญ ชื่นชมกระทรวงคมนาคมและขสมกครับ ที่ปัจจุบันเรามีรถเมล์ชานต่ำวิ่งทั่วกรุงเทพแล้ว (และยังมีรถประเภทเดียวกันวิ่งตามจังหวัดใหญ่ๆ ด้วย) การปรับปรุงแผนของ ขสมก ครั้งนี้ถือว่าดีพอสมควรครับ หลายๆ ปัญหาที่เราแนะนำก็อยู่ในแผนแล้ว ส่วนของเราที่เสนอเข้าไป เก็บจากปัญหาที่สมาชิกเราช่วยรายงาน
เราเชื่อมั่นว่า ต้องมองภาพอนาคต ‘ไม่เปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดี’ สาระสำคัญปรับมาเป็นข้อเสนอแนะ ตามนี้ครับ

 1. ระดับกระทรวง
  1. ขอให้ใช้นโยบาย FOR ALL
   เพื่อให้ทุกคนเดินทางได้อย่างเท่าเทียมกัน, การเชื่อมต่อขนส่งทุกระบบไร้รอยต่อ เพื่อให้ทุกคนออกจากบ้านได้ ไปโรงเรียนได้ ไปโรงพยาบาลได้
  2. นโยบายราคา
   มีระบบส่งเสริม สนับสนุน มีส่วนลด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามาใช้ขนส่งสาธารณะ ทั้งในการเดินทางทั้งระบบใดระบบหนึ่ง และการเดินทางทุกระบบ
  3. ช่องจำหน่ายบัตรที่ซื้อหาสะดวก หรือเติมเงินออนไลน์
  4. ระบบไร้เงินสด ใช้ได้กับขนส่งทุกระบบ
  5. แก้ไขปัญหา โดยให้มีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
 2. ส่วนของ ขสมก
  1. ส่วนของ App
   1. ระบบยังทำงานช้าเกินไป
   2. ขอให้มีการแจ้งข้อมูลรถเมล์ชานต่ำ เพราะปัจจุบันยังมีรถเก่าและรถใหม่ คนพิการไม่มีโอกาสรู้เลย
   3. รองรับ ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท
    เช่น มีระบบเสียงแจ้งข้อมูลป้ายขณะที่วิ่งรถ (เหมือนกับรถไฟฟ้า),
    การแสดงผลของ App ให้คำนึงคนทุกคน, แสดงผลด้วยเสียงเพื่อคนพิการสายตา,
    เนื้อหา display ให้ easy to read
  2. ป้ายรถเมล์
   1. แก้ไขตำแหน่งป้ายที่จอดไม่สะดวก ทำให้การจราจรติดขัด
   2. ปรับปรุงจุดจอดป้าย ให้จอดสะดวกขึ้น เพราะเมื่อต้องใช้ทางพาดจะทำให้เสียเวลา
  3. ตัวรถ
   1. ระบบการให้ข้อมูลบนรถด้วยเสียง เพื่อคนพิการสายตา
  4. เส้นทาง
   1. ลดความซ้ำซ้อนของเส้นทาง
   2. สอดคล้อยกับ feeder อื่นๆ เช่น รถไฟฟ้า
  5. เพิ่ม feeder ย่อย
   1. ใกล้ชิดกับจุดเริ่มต้นเดินทางให้มากที่สุด ให้ทุกคนไม่ต้องเดินทางไกล
   2. รถทุกประเภททุกคนต้องใช้ได้
  6. ความปลอดภัย
   1. ระบบ GPS ควบคุมความเร็ว
   2. มาตรการ อบรม ควบคุม ติดตาม/ตรวจสอบ
  7. กำหนดนโยบายระยะยาว เดินหน้าใช้ระบบขนส่งแบบใหม่
   ขสมก ไม่จำเป็นต้องใช้รถเมล์ อย่างเดียวขอให้พิจารณารถประเภทอื่นๆ เช่น ATM จะส่งผลให้หลายๆ ปัญหา หายไป

  8. ให้ลดการใช้งานเครื่องยนต์ fossile ใช้ทางเลือกอื่น เช่น EV
  9. ขอให้มีแผนและมีการประเมินเวลาที่ชัดเจน

และวันนี้ยังเป็นโอกาสที่ดี ที่เราได้พบระดับผู้บริหารของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ:

 1. ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีใหม่ กรมราง
  ท่านพูดชัดๆ ว่า “พี่ซาบะ เราต้องมาทำงานร่วมกันนะ เอาให้หนักๆ เลย…” ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ท่านอธิบดีเปิ้ลท่านน่ารักและกรุณาเราตลอดมาครับ
 2. ร่วมพูดคุย ให้ข้อมูล กันท่านผู้อำนวยการ ขสมก, ส่งข้อมูลเสนอแนะให้ท่านแล้ว
 3. ได้ร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหารกระทวงคมนาคม, ที่ปรึกษา รมต กระทรวงคมนาคม, ท่านรองจากสำนักขนส่งและการจราจร กรุงเทพมหานาคร
 4. ได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ‘ศักดิ์สยาม ชิดชอบ’
  มีช่วงเวลาไม่มาก เนื่องจากท่านมีภาระกิจต้องไปต่อ ทั้งนี้ได้เราขอให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมเกิดขึ้นจริง ท่านพูดสั้นๆ พูดน้อยต่อหนักแบบผมเป๊ะ “เอาเลย ดีครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ย้ำเรื่องนี้ตลอดเวลา เดี๋ยวเรา ตั้งคณะกรรมการ ทำงานกัน…”

ชื่นใจครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลจากทุกๆ ท่าน, ขอบคุณเครือข่ายสำหรับข้อมูล inside ตลอดมา, ขอบคุณภาพจากกระทรวงคมนาคมครับ

อ้างถึงโพสกระทรวงคมนาคม:
https://www.facebook.com/1129204760428948/posts/3251015521581184/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]