ภารกิจร่วมประชุมผลักดันระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน

ในฐานะที่ Accessibility Is Freedom และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ร่วมกันผลักดันงานการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนมาตลอดเวลา
เราได้เข้าร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1 เพื่อผลักดันให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

เป็นการประชุมหารือในเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลในประเด็นต่างๆ มาหารือแนวทางร่วมกัน
ผู้ร่วมประชุม คือ กลุ่มผู้สร้าง ผู้ให้บริการระบบราง ผู้แทนคนพิการ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยครับ

ผมและน้องๆ สมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ถือโอกาสเสนอประเด็นและตัวอย่างปัญหา
ที่พบบนระบบที่กำลังสร้าง สอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางที่จะผลักดันต่อไป

ต้องขอบคุณ คุณลี่ คุณเพ็ญศรี เหลืองอร่ามศรี  หัวหน้ากลุ่มกำกับการบริการและสภาพแวดล้อม กรมการขนส่งทางราง ทีมคณะเลขาซึ่งเคยทำงานอยู่ สนข เดิม
ผู้แทนสำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม เราเคยได้ร่วมทำงานกันมาตลอดหลายปี จัดการประชุมขึ้นมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ถือเป็นการเปิดหน้าแรกของประวัติศาสตร์ใหม่ในเรื่องนี้ของกรมการขนส่งทางรางเลยทีเดียว
ร่วมกันเชียร์ ร่วมกันให้กำลังใจ ‘ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนที่แท้จริง’  เกิดขึ้นแน่ อีกไม่นานครับ

อ้างอิงโพสระบบราง: https://www.facebook.com/DRT.OfficialFanpage/posts/461955347914748

 

ภาพเพิ่มเติมครับ:

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]