ภาพคุณลุงฟูจิเพิ่มให้อีกหนึ่งครับ

คราวนี้แนวตั้งบ้าง
วันที่ถ่ายภาพหากนับไปอีก 4 วัน จุดนี้จะสะพรั่งไปด้วยดอกซากุระครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]