ภาคีคนพิการและ ขสมก ประชุมหารือกรอบความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน

ภาพ ถ่ายร่วมกันหลังทดลองใช้รถเมล์

1 ธันวาคม 2564
ภาคีคนพิการ ประกอบด้วยผู้แทนจากสภาคนพิการแห่งประเทศไทย, ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) และ Accessibility Is Freedom (เข้าถึงและเท่าเทียม) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกรอบความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน
“รถเมล์ชานต่ำ” วิ่งให้บริการอยู่ปัจจุบันถือ เป็นผลจากที่ภาคีเครือช่ายและ ขสมกได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จนเกิดเป็นข้อกำหนดในการจัดซื้อรถเมล์ (TOR) และได้รถมาล๊อตแรกจำนวน 489 คัน ซึ่งในภาพรวมถือว่าดีมากๆ แล้วทั้งตัวรถและการให้บริการ เรารอที่จะให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ Application และป้ายรถเมล์ ที่ใช้ได้ทุกคน, จำนวนรถที่จะต้องเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น, ร่นระยะเวลารอให้สั้นลง

ท่านผู้อำนวยการ ขสมก เพิ่งมารับ ตำแหน่งใหม่ เราได้ร่วมงานกับท่านตั้งแต่ท่านทำงานอยู่ที่สำนักขนส่งและการจราจร (สจส) ข้อมูลที่ท่านพูดกับเรา ณ วันนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนและหนักแน่นมากๆ ครับ ทั้งนโยบายกระทรวงคมนาคมและ ขสมก ที่ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนให้สมบูรณ์ที่สุด

วันนี้พี่ๆ ขสมก ยกทีมมาตอนรับกันเต็มห้องอย่างอบอุ่น ทักทาย พูดคุย หารือกันอย่างเป็นกันเอง แถมมีรถเมล์ให้เราได้ทดสอบด้วย ขอบคุณภาพจากทีม ขสมก ครับ

ภาพ ผอ ขสมก กำลังนั่งพูดระหว่างประชุม

ภาพ ซาบะกำลังนั่งประชุม

ภาพ พี่ซาบะ พี่ชัยพร คุณสุนทร กำลังนั่งประชุม

ภาพ ห้องประชุมรวม คนนั่งเต็มห้อง

ภาพ ซาบะกำลังคุยกับ ผอ ก่อนขึ้นรถเมล์

ภาพ พี่ชัยพร กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเมล์

 

ภาพ ผอ กำลังคุยกับคุณสุนทรบนรถเมล์

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]