ฟ้าหน้าฝน กรุงเทพ ฝั่งตะวันออกในช่วงโคโรน่า

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองขนาดใหญ่ ก็ไม่ต่างกันเมืองอื่นๆ ที่มีปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศเป็นพิษ
สองเดือนที่มีปัญหาไวรัสโคโรน่า ต้องปิดเมือง สิ่งหนึ่งที่ส่งผลดีกลับคืนมา คือ สภาพแวดล้อมต่างๆ

สิ่งเหล่านี้ คือ ผลงานของมนุษย์ พวกเรานี่แหละไม่ใช่ใคร
การแก้ไข ไม่มีทางอื่นครับ นอกจากพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน ‘ลด’ ความต้องการสิ่งต่างๆ ลง
ผมเองก็ปรับตัวและลดลงเรื่อยๆ ในทุกๆ เรื่องครับ
ช่วงเวลาวิกฤต อีกหลายๆ มุม เกิดเรื่องที่ดีๆ ขึ้นครับ

เอาภาพวิว เอาท้องฟ้า เมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครมาฝากทุกๆ ท่าน ถ่ายเมื่อครู่ครับ
สวยงาม ดูแล้วชื่นใจจริงๆ หากต้องการรักษาภาพนี้ให้คงอยู่ พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน ‘ลด’ สิ่งต่างๆ ลงครับ

/ซาบะ
Accessibility Is Freedom
4 พฤษภาคม 2563

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]