พฤติกรรมการแย่ง #ที่จอดรถคนพิการ (SabaLive)

SabaLive ประจำ วันที่ 17 ธันวาคม 2560

มาดูกันชัดๆ ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.