พฤติกรรมการแย่ง #ที่จอดรถคนพิการ (SabaLive)

SabaLive ประจำ วันที่ 17 ธันวาคม 2560

มาดูกันชัดๆ ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.