ป้ายและการประกาศที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ทุกคนเข้าถึงได้ ช่วยให้สังคมเป็นระเบียบ

Accessibility-Is-Freedom-Live-in-Singapore-Changi-Airport-161750

สิ่งหนึ่งที่เราได้พบจากการไปท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ครั้งแรก คือ แทบทุกแห่งหนจะมีข้อมูล มีป้าย มีเครื่องหมายที่ชัดเจนแจ้งไว้เสมอ
สิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกๆ คนในสังคมปฏิบัติตาม และสุดท้ายกลายเป็นธรรมชาติ

ยกตัวอย่าง เครื่องหมายต่างๆ ที่หน้าลิฟท์นี้ หากไม่มีสติ๊กเกอร์แปะไว้แล้ว คนก็จะต่างคนต่างรุมเข้าและออกอย่างไม่เป็นระเบียบ
แต่พอมีเครื่องหมายที่ชัดเจน คนก็เห็นและทำตามอย่างเป็นธรรมชาติ

ในสังคมของเรา ต้องไม่ลืมว่า เรามีเพื่อน พี่ น้อง ที่มีปัญหาเรื่องสมอง เรื่องความคิด (เช่น กลุ่มออทิสติก)
หากดูดีๆ จะเห็นว่า ป้ายเหล่านี้ ดู อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายๆ เราเรียกกันว่า ‘easy to read’ ดูง่าย-อ่านง่าย-เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับทุกคน
และป้ายเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการขัดเกลาคน ส่งผลให้สังคมเป็นจะระเบียบครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]