ความฝัน ‘ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้’ บนเวที ก้าวหน้าประเทศไทย (ปปร 22 สถาบันพระปกเกล้า)

วันคนพิการสากล ปี 2019 ผมได้พูดไว้บนเวที ‘ก้าวหน้าประเทศไทย’ จัดโดย ปปร 22 สถาบันพระปกเกล้า ถึงความฝันครับ…

“ผมอยากเห็นประเทศไทยในวันพรุ่งนี้มีความสมบูรณ์ การเดินทางมีความเท่าเทียมกัน
ผมอยากเดินทางไปไหน ไม่ต้องมานั่งคิดว่าตรงนั้นจะไปได้ไหม จะเดินทางยังไง
คนทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ผมอยากเห็นคนในสังคมมีความเอื้ออารีย์ มีความเห็นใจต่อกัน

คนพิการไม่ต้องการความสงสาร ขอให้เข้าใจพอ เข้าใจว่าร่างกายคนแตกต่างกัน
ผมต้องการทางลาด ผมไม่ต้องการให้ช่วย และต้องไม่ลืม ถึงแม้ผมจะนั่งวีลแชร์ ถึงแม้จะขึ้นบันไดไม่ได้ แต่บางอย่างผมอาจจะทำได้ดีกว่าคนที่แข็งแรงก็ได้…”

ขอบคุณ ปปร 22 สถาบันพระปกเกล้า, Workpoint News ครับ

คลิ๊ป: https://youtu.be/BaxVfYSQ_DQ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]