ประชุม ปัญหาการเดินทางด้วยสายการบิน

ภาพ การประชุมผ่านระบบออนไลน์

การเดินทางด้วยสายการบินเรามีปัญหามาอย่างยาวนาน เราติดตามปัญหานี้มาต่ำๆ ก็ 5 ปี วันนี้มีการประชุมกันอีกครั้งนำโดยกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม) คุยกันในภาพรวมครับ

ปัญหาการเข้าถึงการเดินทางด้วยเครื่องบิน มันมี ‘ทุกจุด’ ตั้งแต่ การเข้าถึงตัวอาคาร, สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ภายในอาคาร, ตัวเครื่องบิน, ต้นทาง, ปลายทาง, การให้บิการในทุกๆ จุด, การเตรียมการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน…

การทำงาน ติดตาม ทำงานเกาะติดต่อเนื่องอย่างจริงจังคือหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตที่อิสระให้มากที่สุด ให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น เพื่อให้คนทุกคนเดินทางได้ มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันครับ

ปัญหาต่างๆ ที่เราติดตาม https://www.accessibilityisfreedom.org/category/ขนส่งสาธารณะ/ขนส่งทางอากาศ/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]