บันทึกประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แยกพระรามเก้า-แยกเทียมร่วมมิตร (โครงการพัตนาเมือง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร)

เป็นบันทึกเฉพาะในส่วนที่ผมพูดครับ จะได้รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้าง เอามาแบ่งปันพวกเราครับ
อ้างอิงประชุมจากโพส >>> https://www.accessibilityisfreedom.org/ร่วมประชุมกับโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-โครงการ-ปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้า1-ถ-รัชดา/

การทำงานร่วมกันทุกฝ่าย จะทำให้ กทม เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]