นักกฏหมายชี้ชัดเจน จิตสำนึกสำคัญกว่ากฏหมาย

พี่ธนชาติกล่าว:

เข้าไม่ถึง
เกิดความไม่เท่าเทียม
และด้อยโอกาส

ประโยชน์สาธารณะ
จิตสำนึกสำคัญกว่ากฏหมาย

เสวนากฏหมาย 1
เสวนากฏหมาย 1
เสวนากฏหมาย 2
เสวนากฏหมาย 2

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.