ภาระกิจร่วมทำงานกับน้องๆ นศ นิติ ม ธรรมศาสตร์ ยื่นหนังสือ ร้องเรียนทางสัญจรสำหรับคนพิการ ต่อสำนักจราจรและขนส่ง

tu-cp-ramp1-9798017

ต่อเนื่องจากไปลงพื้นที่กันมาเมื่อเดือนที่แล้ว (ลิงค์ https://www.accessibilityisfreedom.org/บรรยาย-ป-โท-สิทธิมนุษยชน-นิติศาสตร์-มธ-ท่าพระจันทร์/)
ผมและน้องๆ ไปยื่นหนังสือร้องเรียนกันครับ น้องๆ ทำงานได้ดี มากๆ น่าดีใจ ขอบคุณที่เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งพลังในการสร้างเมืองเพื่อทุกคนกันครับ

tu-cp-ramp1-12329007

tu-cp-ramp1-12329008

tu-cp-ramp1-12329009

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]