ทุกคนพูดถึงความเท่าเทียมให้ผมได้ยินเสมอๆ นี่คือภาพของความเท่าเทียมที่เกิดขึ้น ณ ทุกวันนี้ครับ

ความ
เท่าเทียม

ผมไม่ต้องเสกสรรค์ปั้นแต่ง
เพียงมองภาพแล้วคิด วิเคราะห์ และไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆ
มีเพียงคำถาม “เมื่อหากคุณต้องมานั่งรถเข็นทั้งชีวิตแบบผมบ้าง…”

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]