ที่ผมต้องแต่งตัวแบบนี้ทุกวันเพราะผมอยากเปลี่ยนโลก

ครับ เปลี่ยนความคิด ความคิดคนทั้งโลก
“คนพิการไม่ใช่คนด้อยโอกาส…” ทุกคนมีและสร้างโอกาสที่ดีได้
บางอย่างที่ด้อยกว่า ไม่ได้หมายถึงทั้งหมด ทุกคนมีความสามารถและมีคุณค่า คุณดึงมันออกมาได้

พลังอยู่ในมือของพวกเราทุกคน ฝากด้วยครับ

ขอบคุณ: ไทยแอ็ค

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]