ที่จอดรถคนพิการ อาคารจอดรถ สนามบินดอนเมือง : ดีงาม

16 กุมภาพันธ์ 2564

สำรวจที่จอดรถคนพิการ อาคารจอดรถ สนามบินดอนเมือง พื้นที่ทำได้ถูกต้อง สวยงาม การดูแลเข้มข้น

พื้นที่ถูกล้อมไว้ด้วยโซ่และกุญแจ รถที่จะใช้สิทธิได้ ต้องนำบัตรจอดไปแลกบัตร(และสิทธิจอด) บนพื้นที่-ที่จอดรถคนพิการ เจ้าหน้าที่จะมาไขกุญแจเปิดช่องให้จอดได้
ผมขับรถมาเอง ขั้นตอนการไปแลกบัตรเรื่องใหญ่ครับ ทั้งนี้ได้ขอให้น้องเจ้าหน้าที่ช่วยแลกบัตรให้ ซึ่งน้องยินดีให้บริการเป็นอย่างดีครับ

สิ่งกีดขวางใดๆ คือการสร้างอุปสรรคให้กับคนพิการ แต่สภาพสังคมไทยยังต้องมีระบบพวกนี้ควบคุม ยังต้องทำงานหนักกันอีกเยอะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]