ที่จอดรถคนพิการที่ กรม พก

เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกมาหลายต่อหลายรอบ ที่ พก มีที่จอดรถคนพิการไม่เพียงพอ และตำแหน่งที่จัดไว้ให้ปัจจุบันไม่ปลอดภัยครับ
เมื่อวานนี้ในคณะทำงานเรื่องที่จอดรถคนพิการ ผมกล่าวถึงเรื่องนี้ และเป็นที่น่าดีใจที่ได้รับทราบข้อมูลว่า “กรม พก กำลังเร่งจัดการเรื่องที่จอดรถรถคนพิการให้อย่างเร่งด่วน, อยู่ในขั้นตอนแก้ไขแบบ” รอนิด อีกไม่นาน รับรองแจ๋ว เรามาติดตามเรื่องนี้กันครับ!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]