ที่จอดรถคนพิการที่สิงคโปร์ ไม่มีแผงกั้น ผ่าฝืนปรับ 10,400 บาท

Accessibility-Is-Freedom-Live-in-Singapore-The-Car-Parking-150700

จากการไปอยู่สิงคโปร์ 6 วัน แน่นอนครับเป้าหมายแรกที่เราต้องการที่จะเห็น คือ ที่จอดรถคนพิการ
มาดูกันว่าเราเห็นอะไรบ้าง:

– 100% ไม่มีแผงกั้น (หากมีแผงกั้นแบบเมืองไทย คนพิการจอดรถด้วยตัวเองไม่ได้)
– ไม่มีคนจอด (ไม่ 100% นะครับ เดี๋ยวมีอะไรสนุกๆ ให้ดูแน่นอน)
– หากผ่าฝืนโดนปรับ 10,400 บาท
– ป้ายเขียนไว้ชัดเจนจอดได้เฉพาะคนมี tag เท่านั้น
– มี call center / มีระบบ รับแจ้งคนมั่วจอด

สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคุณภาพสังคมในภาพรวมครับ

Accessibility-Is-Freedom-Live-in-Singapore-The-Car-Parking-150700-2

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]