ทางเท้า…กราบบ บบ

เกือบ 100% พื้นที่ทางเท้าในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร
คนพิการแทบไม่สามารถสัญจรได้โดยสะดวก

ภาพนี้ผมไปเจอที่พัทยา กับ guiding block ที่จะนำทางให้คนที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น
ได้เดินทางด้วยตัวเองได้

เจอแบบนี้เข้าไป ซาบะขอ กราบบ บ บบบ บ

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]