ทางเดิน ที่นำทางไปสู่ความสิ้นหวัง

[ภาพ: ทางเดินผู้พิการสายตา หน้าอาคาร มี guiding นำทางไปมีป้ายเข้าอาคารขนาดใหญ่ขวางทับไว้]

ทีมที่ปรึกษากฏหมายส่งมาเองกับมือ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
นี่มันพื้นที่หน่วยงานราชการนะ นี่คืออารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลหรือครับ

คนพิการสายตาถึงบอกว่า “ไม่ต้องทำ” ไงครับ เพราะทำแล้วไม่ถูกต้องและมันใช้ไม่ได้จริง

คุณคิดว่า หนทางแก้ไข ถ้าคุณเป็นคนบริหารบ้านเมือง คุณจะทำอย่างไร?

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]