ทางเข้า-ออกอาคารที่ไม่สะดวกและอันตราย

จุดทางเข้าออกอาคารเป็นหนึ่งจุดที่ต้องเกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้น ประเด็น:
1. มีรถที่วิ่งเข้าออกอาคาร
2. ทางเท้าและทางเข้าออกอาคารมักมีพื้นที่แยกกัน ทำให้พื้นผิวทางเดินทางเท้าไม่เรียบเสมอกัน
3. ไม่มีระบบช่วยเหลือให้คนเดินผ่านบริเวณทางเข้าออกได้อย่างปลอดภัย

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]