Home / ประเด็น & ปัญหา / สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ / คุณภาพอากาศ / ทดสอบวัดค่าฝุ่นก่อนและหลังฝนตก

ทดสอบวัดค่าฝุ่นก่อนและหลังฝนตก

ได้เครื่องวัดมาพักหนึ่ง ผมไล่วัดไปเรื่อยๆ
วันนี้มาบ้านเกิดหอบมาด้วย เมื่อซักพักที่ผ่านมาฝนตก วัดครั้งแรกตอนฝนเริ่มตกวัดอีกทีฝนหยุดแล้วกินเวลาซักเกือบๆ  ชั่วโมง
ให้ภาพอธิบายนะครับ ผมจะทดลองไปเรื่อยๆ เพื่อดูว่า “การฉีดน้ำมีผลช่วยลดปริมาณฝุ่นในอากาศหรือไม่?”

หมายเหตุ: การทดลองเป็นเพียงแค่การทดลองบ้านๆ เครื่องที่วัดใช้เซนเซอร์ถูกๆ ตัวเลขไม่ควรนำไปอ้างอิง

 

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ