ติดตามการแก้ไขปัญหา สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน รถไฟฟ้า Airport Rail Link

นับตั้งแต่ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ลงสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้า Airport Rail Link
เมื่อช่วงเดือน พฤษจิกาจน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

คณะทำงานได้ติดต่อและประสานงาน เพื่อทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเสมอมา
เป็นที่น่าดีใจว่า ปัญหาหลายๆ อย่างที่สามารถจัดการได้เลยนั้น
ได้ค่อยๆ ถูกเริ่มดำเนินการตามความเหมาะสม

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร รฟท และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เห็นความจำเป็นและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทต่างๆ อย่างดียิ่ง

อย่าลืมกันนะครับ
สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นไม่ใช่แค่เพื่อคุณหรือเพื่อผมแต่เพื่อทุกๆ คน

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]