ตะแกรง ใครคิดว่าไม่สำคัญ​..​..

ตะแกรง ใครคิดว่าไม่สำคัญ​..​.
ขนาด(ร่อง)ตะแกรงนั้น ทำให้พี่สั่นไปถึงหัวจาย ..​…

(โปรดร้องเป็นเพลง ‘จูบใครคิดว่าไม่สําคัญ’ เก่าไปไหมครับ?
ขอบคุณคุณสว่างที่ช่วยทดสอบการตกร่อง 555+)

[ขนาดตะแกรง มีผลกระทบต่อ wheelchair สูงมาก]
[ดูหน้าคุณสว่างก็พอจะรู้แล้ว ว่าผลเป็นอย่างไร]
[นี่ล่ะครับ สาเหตุ…]

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]