ญี่ปุ่นเมืองสะอาด

“ญี่ปุ่นเมืองสะอาด”

เราเดินทางไปญี่ปุ่นหลายครั้ง
เกิดความประทับใจและแปลกใจว่า ทำไมเมืองของเค้าสะอาดจัง

วันนี้เรามาค้นหาคำตอบด้วยกันครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]