Home / SabaWorld / ซาบะพาเพลิน / ซาบะพาเพลิน “อนุสาวรีย์ฯ ที่รัก”

ซาบะพาเพลิน “อนุสาวรีย์ฯ ที่รัก”

วันนี้ไปทำงานแถวๆ นั้นพอดี ได้โอกาสไปนั่งคอยดูตะวันตกดินสวยๆ
ก็ยอมเป็นเนื้อแดดเดียวกันไป ร้อนตับแตก แต่สนู๊กก ก ก ก ก ก ก

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ