การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนนั้นเป็นที่ดีมากๆ อยู่แล้ว จะดียิ่งกว่า หากการช่วยเหลือนั้นให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือที่ยั่งยืนและทำอย่างระมัดระวัง เพราะการช่วยเหลือนั้นอาจจะทำร้ายเขาก็เป็นได้
ประเด็นช่วยแบ่งปันทั้งหมด https://www.accessibilityisfreedom.org/category/โครงการ/ช่วยแบ่งปัน/