"โครงการ #ช่วยแบ่งปัน"

เราดำเนินงานภายใต้โครงการชื่อ "ช่วยแบ่งปัน" และบันทึกไว้ตลอดเวลาครับ

การช่วยเหลือ ผมมุ่งเน้นให้ความสำคัญ #การช่วยเหลือแบบยั่งยืน มากกว่า
แต่การช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ ก็ยังต้องมีและจำเป็นครับ
แต่ต้องให้อย่างระมัดระวังที่สุด เพราะการให้อาจจะส่งผลกระทบด้านลบก็เป็นได้

แท้จริงแล้วการทำงานของ Accessibility Is Freedom ในส่วนอื่นๆ
ก็สามารถที่จะเรียกได้ว่า เป็นการช่วยเหลือเพื่อให้สังคมในองค์รวม เพื่อเกิดความยั่งยืนนั้นเอง

อย่าลืมช่วยเหลือ และแบ่งปันให้กับคนข้างๆ เมื่อมีโอกาส
แล้วสังคมรอบๆ ตัวเราจะเป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
มนุษย์เราจะพบความสุขที่แท้จริง เมื่อเรารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่น
ร่วมด้วย ช่วยกันคนละแรงสร้างโลกที่สวยงามครับ!