"โครงการ #ช่วยแบ่งปัน"

#ช่วยแบ่งปัน อ่านว่า 'ช่วย-แบ่ง-ปัน' เป็นโครงการที่ผมตั้งขึ้นมาเพื่องานช่วยเหลือในลักษณะนี้ ถึงแม้จะเป็นงานที่เราไม่ได้เน้นเป็นหลัก แต่หลายๆ ครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะละเลย ปล่อยให้ผ่านไปได้เช่นกัน
เคยไหมครับ ที่บางครั้งเราปล่อยให้บางอย่างผ่านไป แล้วมานั่งนึกเสียดายทีหลัง ผมก็เคยบ่อยๆ ครับ แต่พอรู้ตัวก็พยายามแก้ไข และบอกกับตัวเองว่า 'ต้องไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไป'
ผมเคยได้รับการช่วยเหลือและตั้งใจว่าต้องส่งต่อเมื่อเรามีโอกาส ก็... ไม่มีอะไรมากกว่า 'เพื่อให้สังคมเกิดความสมบูรณ์' ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามกำลังที่เรามี
การช่วยเหลือ ผมมุ่งเน้น #การช่วยเหลือแบบยั่งยืน ผมยึดมั่น 'การให้' ต้องให้อย่างระมัดระวังที่สุด เพราะการให้อาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อคนที่เรายื่นมือเข้าไปช่วยก็เป็นได้

หากลองมองดีๆ แล้ว การทำงานของ Accessibility Is Freedom จะเน้น จะให้ความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อเกิดความยั่งยืน มากที่สุดครับ

โครงการ "ช่วย-แบ่ง-ปัน" ทั้งหมด อยู่ที่ลิงค์นี้ >>> https://www.accessibilityisfreedom.org/ช่วยแบ่งปัน/