“ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว”

https://www.facebook.com/plikpomKhao/videos/2526489484253750/

นโยบาย Universal Design ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนระดับประเทศ
การสร้างทุกอย่าง ต้องคำนึงถึง “คนทุกกลุ่ม” ต้องสามารถใช้ได้ มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ “อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม”

นอกจากนโยบายประเทศแล้ว สำคัญที่สุด ทุกคนต้องไม่ลืม
“ทุกคนจะได้เป็นคนพิการ” สิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนเพื่อทุกๆ คน

Universal Design (UD) และ Inclusive Design (ID) เป็นเรื่องธรรมดามากที่ต้องเกิดขึ้นและต้องคำนึงถึงเมื่อจะต้องสร้างสิ่งต่างๆ
แต่เห็นผลงานออกมาแบบนี้ อยากบอกว่า “ผิดหวัง” ครับ

โห ดีใจ… เห็นมี guiding สำหรับคนพิการสายตาให้ข้ามถนนด้วย…

หน่วยงานใหญ่ๆ ร่วมกันทำงานนี้ #ผู้ว่าฯ และ #กทม + #สสส + #จุฬาฯ ล้วนเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกกลุ่ม
สิ่งปลูกสร้างนี้ กำลังบอกว่า กรุงเทพมหานคร ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว “สำหรับคนเพียงที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง” เท่านั้น

ยังดีที่เป็นแค่โครงการทดลอง…

ขอบคุณงานจาก น้องพรีน / ไทยพีบีเอสที่สะท้อนภาพให้เห็นความแตกต่างจากอีกหนึ่งมุมมอง
เราต้องทำงานกันหนักอีกเยอะเลยครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]