งานซ่อมทางเท้า ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9/1

จากประตูสวนหลวงฝั่งถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ไปบึงหนองบอน ระยะทาง 200m
1. หน้าประตูสวนหลวง จุดทางทางลาด มีน้ำขังตลอดเวลา
คนทั่วไปกระโดดข้าม เดินเลี่ยงได้ แต่รถเข็นไม่มีทางเลือก ต้องเข็นลุยน้ำ
2. ทางลาดตามภาพขอบเป็นสันคม อันตรายต่อทุกคน
ควรแก้ไขให้ทางลาดเป็นตามแบบมาตรฐานครับ

3. ทางเท้ามีสภาพไม่ถูกดูแล เสียหาย และอันตรายต่อคนสัญจรมาก
ขอให้แก้ไข โดยใช้มาตรฐานทางเท้าใหม่ (สอบถามที่ สนย)

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]