Home / จัดอันดับสถานที่ / สถานที่ยอดเยี่ยม / ความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงที่ฟู๊ดแลนด์…

ความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงที่ฟู๊ดแลนด์…


‘คนพิการ’ ต้องการที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนทุกๆ คน
‘คนพิการ’ ไม่ต้องการขอความช่วยเหลือใดๆ

ความแตกต่างทางร่างกายเป็นสิ่งปกติ เป็นเรื่องธรรมชาติ
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน จะช่วยลดช่องว่างนั่น
เราสามารถสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้

“ฟู๊ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ ทำให้เกิดขึ้นแล้ว
และยังเร่งปรับปรุงเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง”

ที่จอดรถคนพิการ, ห้องน้ำ, ระบบขอความช่วยเหลือ, พื้นที่ค้าขาย และอื่นๆ
ติดตามข่าวต่อเนื่องได้ที่ครับ…

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.