ความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงที่ฟู๊ดแลนด์…


‘คนพิการ’ ต้องการที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนทุกๆ คน
‘คนพิการ’ ไม่ต้องการขอความช่วยเหลือใดๆ

ความแตกต่างทางร่างกายเป็นสิ่งปกติ เป็นเรื่องธรรมชาติ
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน จะช่วยลดช่องว่างนั่น
เราสามารถสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้

“ฟู๊ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ ทำให้เกิดขึ้นแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ”

ที่จอดรถคนพิการ, ทางเดิน, ห้องน้ำ, ระบบขอความช่วยเหลือ, พื้นที่ค้าขาย และอื่นๆ
ร่วมชื่นชมและชมเชยฟู๊ดแลนด์กันครับ!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]