คนพิการกับไวรัสโควิด 19 สถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

คนพิการกับไวรัสโควิด 19
ขอบพระคุณสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส ที่ให้พื้นที่เราตลอดมาครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]