Home / ขนส่งสาธารณะ / ขนส่งระบบราง / คนพิการกับปัญหาระบบขนส่ง (สถานีประชาชน, ไทยพีบีเอส)

คนพิการกับปัญหาระบบขนส่ง (สถานีประชาชน, ไทยพีบีเอส)

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ